דוגמנית

19.12.1961
מדגמנת בגד ים של חברת גוטקס
דוגמנית
צילום : "חנה לנדס"