דליה דברת

23.01.1962
דוגמנית
דליה דברת
צילום : "קרן - קדרון"