ציונה טוכטרמן

31.01.1962
תגלית של לאשה
ציונה טוכטרמן
צילום : "קרן - קדרון"