סוזן הייוורד

06.02.1962
דוגמנית, מדמנת בגדים של ז'אן לואי
סוזן הייוורד
צילום : "לא ידוע"