ריטה שליסל

20.02.1962
דוגמנית
ריטה שליסל
צילום : "חנה לנדס"