אביבה שטרן

27.02.1962
דוגמנית
אביבה שטרן
צילום : "קרן - קדרון"