יהודית אברמוביץ

06.03.1962
דוגמנית
יהודית אברמוביץ
צילום : "חנה לנדס"