מרים קפואנו

13.03.1962
פקידה בוועד הפועל
מרים קפואנו
צילום : "חנה לנדס"