קארין קלוצקי

03.04.1962
שגרירת הדוגמניות הישראליות
קארין קלוצקי
צילום : "קרן - קדרון"