ריטה מארישה

24.04.1962
עולה חדשה מהולנד
ריטה מארישה
צילום : "קרן - קדרון"