קרול היינס

01.05.1962
דוגמנית
קרול היינס
צילום : "חנה לנדס"