אילנה נדיר

15.05.1962
דוגמנית
אילנה נדיר
צילום : "קרן - קדרון"