דוגמנית

22.05.1962
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"