מימי מרגוליס

29.05.1962
דוגמנית
מימי מרגוליס
צילום : "קרן - קדרון"