המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1962

05.06.1962

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: יהודית מזור, שרה בר, חיה לב, זיוה אור, דבורה מלר, גלילה שושן, יהודית אורן, זהרה גיל, יפה דרורי, נורית נאמן, ליביה גל און, עליזה צור, דרורה ארד, אילנה פורת, שושנה גורי, שושנה יקר, אורה נס

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1962
צילום : "תומריקו"