יהודית מזור

12.06.1962
מלכת היופי של ישראל לשנת 1962
יהודית מזור
צילום : "לא ידוע"