נורית נאמן

10.07.1962
נערת ישראל לשנת 1962
נורית נאמן
צילום : "קרן - קדרון"