יהודית מזור

17.07.1962
מלכת היופי בתחרות מיס תבל
יהודית מזור
צילום : "לא ידוע"