אילנה פורת

24.07.1962
סגנית מלכת היופי לשנת 1962
אילנה פורת
צילום : "קרן - קדרון"