נורית נאמן

07.08.1962
נערת ישראל
נורית נאמן
צילום : "קרן - קדרון"