רבקה סיסו

14.08.1962
דוגמנית
רבקה סיסו
צילום : "קרן - קדרון"