שמעונה (מוניק) שווארץ

21.08.1962
דוגמנית
שמעונה (מוניק) שווארץ
צילום : "קרן - קדרון"