קלרה כהן

04.09.1962
דוגמנית
קלרה כהן
צילום : "קרן - קדרון"