ניבה הלפרין

02.10.1962
דוגמנית
ניבה הלפרין
צילום : "קרן - קדרון"