רות נוימן

09.10.1962
דוגמנית
רות נוימן
צילום : "קרן - קדרון"