אסתר דובובסקי

22.09.1948
דמות השבוע: אסתר דובובסקי, הרוח החיה בליגה למען חולי השחפת. בצילום בראש העמוד: חיילת בשדה פרחים - "חן בהפוגה"
אסתר דובובסקי
צילום : "לא ידוע"