דליה בן עמי

16.10.1962
אלופת צעדת היחפנים
דליה בן עמי
צילום : "קרן - קדרון"