ססילי צנטנר

30.10.1962
דוגמנית ועולה חדשה
ססילי צנטנר
צילום : "קרן - קדרון"