אילנה פורת

06.11.1962
סגנית מלכת היופי ממריאה לתחרות מיס יוניברס
אילנה פורת
צילום : "לא ידוע"