יונה לחוביץ

13.11.1962
דוגמנית
יונה לחוביץ
צילום : "קרן - קדרון"