לילי מן

11.12.1962
סגנית מלכת היופי לשנת 1960
לילי מן
צילום : "קרן - קדרון"