אסתר בן זאב

18.12.1962
דוגמנית
אסתר בן זאב
צילום : "קרן - קדרון"