חולדה אדלמן

29.09.1948
דמות השבוע: חולדה אדלמן, מעורכות הדין הראשונות בישראל, רשמת הקרקעות בנתניה, השתתפה כצירה בקונגרס הבין-לאומי של התאחדות נשים לשווי זכויות. בצילום בראש העמוד: "'פלירט במטבח הצבאי".
חולדה אדלמן
צילום : "לא ידוע"