נורית רפאל

25.12.1962
דוגמנית
נורית רפאל
צילום : "חנה לנדס"