כרמלה שלם

01.01.1963
פקידה בבנק לאומי ודוגמנית
כרמלה שלם
צילום : "לא ידוע"