רינת ירון (רינה כהן ירון)

15.01.1963
זמרת
רינת ירון (רינה כהן ירון)
צילום : "קרן - קדרון"