ג'ון ברון

29.01.1963
דוגמנית
ג'ון ברון
צילום : "קרן - קדרון"