דינה מיימון

05.02.1963
שוטרת תנועה בתל אביב
דינה מיימון
צילום : "קרן - קדרון"