ציונה טוכטרמן

12.02.1963
דוגמנית
ציונה טוכטרמן
צילום : "קרן - קדרון"