בתיה בנדיקט-בר צבי

05.03.1963
דוגמנית
בתיה בנדיקט-בר צבי
צילום : "לא ידוע"