מרילין דיקון

12.03.1963
דוגמנית ובתו של שגריר בריטניה בישראל
מרילין דיקון
צילום : "קרן - קדרון"