דינה נתן גור

19.03.1963
דוגמנית
דינה נתן גור
צילום : "קרן - קדרון"