יורה ידלין

26.03.1963
דוגמנית
יורה ידלין
צילום : "קרן - קדרון"