עדנה הלפרין

02.04.1963
דוגמנית ומזכירה
עדנה הלפרין
צילום : "קרן - קדרון"