ביאטריס זלמן

10.04.1963
דוגמנית
ביאטריס זלמן
צילום : "קרן - קדרון"