שרה פרץ

16.04.1963
דוגמנית
שרה פרץ
צילום : "קרן - קדרון"