דליה פורת

23.04.1963
דוגמנית
דליה פורת
צילום : "קרן - קדרון"