מרים ירון

30.04.1963
מלכת היופי הראשונה של ישראל
מרים ירון
צילום : "קרן - קדרון"