עדה ברמן

21.05.1963
דוגמנית
עדה ברמן
צילום : "קרן - קדרון"