אסתר כפיר

11.06.1963
מלכת היופי של ישראל לשנת 1963
אסתר כפיר
צילום : "חיים פין"